Vil du have en række gode råd til, hvorledes du optimerer din bowling teknik, så tast på billedet til venstre.

Herefter starter hjemmesiden, "Bedre Bowling", der bringer dig igennem en række såkaldte "baner", startende på første "bane" med den helt basale introduktion til bowling efterfulgt på de resterende "baner"  af udgangsstilling, igangsætning, tilløb, afslutning og timing.

Det er ikke sikkert, at du bliver en super bowler ved at studere hjemmesiden, men der er under alle omstændigheder en række gode fiduser at hente, der kan være med til at optimere din bowling teknik.